2016/2018 - Waterkrachtcentrale Doesburg

  
 

In samenwerking met onder andere Waterschap Rijn en IJssel en de Gemeente Doesburg, ontwikkelt DWE op dit moment een waterkrachtcentrale met een maximum output van 500 KW. De installatie bestaat uit twee units van elk 250 KW. De milieu- en visvriendelijke installatie heeft een voor deze opstelling (achter een stuw) bijzonder voordeel. De installatie wordt drijvend gemaakt, waardoor bij extreme waterafvoer de installatie binnen 1 dag kan worden weggehaald. De installatie is volledig demontabel en wordt zonder ingrepen in het bestaande stuwcomplex opgeleverd.Bij gemiddeld wateraanbod ter plaatse draait 1 installatie. Zodra het aanbod groter wordt, schakelt automatisch de 2e unit bij.

 

Meer informatie over dit project is te vinden op www.wkcdoesburg.nl

 

2016/2017 - Off Grid opstelling Suriname

 
  
 

Met medewerking van RVO Nederland en gebruik makend van een DHK subsidie, wordt op dit moment de eerste hand gelegd aan een Off Grid damopstelling bij de dorpsgemeenschap Duwatra (Sula Bakaaboto) in de Suriname rivier in Suriname. Hier wordt een 30 KW opstelling geplaatst. De Oryon Watermill wordt zo geplaatst, dat de vaargeul (een belangrijke aan- en afvoer route voor de lokale bevolking) behouden blijft. Met de komst van de Oryon Watermill kan deze lokale gemeenschap een enorme besparing op energiekosten tegemoet zien. Nu is ze nog afhankelijk van op kostbare fossiele brandstof gestookte generatoren, met de komst van de Oryon Watermill ligt dadelijk duurzame energie 24/7 binnen handbereik.

 

2017/2018 - Tidal Technology Center Grevelingendam
 

 
 

Ook voor laagverval getijde energie biedt Oryon Watermill een efficiënte oplossing. In deze getijde opstelling heeft de zelf opstartende turbine het voordeel dat de turbine altijd dezelfde rotatierichting aanhoudt. Dat maakt dit type Oryon Watermill tot een robuuste constructie, waarbij vanzelfsprekend ook de visvriendelijkheid gegarandeerd is. De maximale output voor deze opstelling is 1500 KW. Ter illustratie, in deze opstelling is dat genoeg voor het jaarlijks voorzien in de energiebehoefte van meer dan 1300 moderne huishoudens.