2012 Deltares - Delft 


In 2010 is Jaap Ory gestart met het ontwikkelen van de Oryon Watermill. De eerste testen met een prototype werden uitgevoerd in 2011 bij Deltares in Delft, een waterbouwkundig technologisch instituut waar wereldwijde onderzoeken en experimenten worden uitgevoerd. 
 
De testen waren succesvol en leidden tot het tweede prototype dat in 2012 werd getest. Met een gesimuleerde rivierstroming werden de werking en het rendement getest. Metingen van stroomlijnen rond de constructie (Fluïde Dynamics) bevestigden dat het ontwerp goed was en veel energie uit het water haalde.


Eerste test Oryon Watermill  Eerste test Oryon Watermill

 

2013 Rijn - Tolkamer

In 2013 werd de Oryon Watermill getest in een echte vrije rivierstroming, namelijk in de Rijn bij Tolkamer. Waar het in Delft nog een prototypetest in laboratoriumomgeving betrof, kon Deepwater-Energy nu gebruik maken van een real-life proeflocatie. 
 
Bij Tolkamer mocht i.s.m Rijkswaterstaat een proefopstelling in de stroming van de Rijn gelegd worden. Dit keer ging het om een drijvende versie van de Oryon Watermill en gaf gelijk een weergave van de grootte van een installatie. Zowel de techniek als ook de visvriendelijkheid zijn hierbij uitgebreid getest.  

 Test Oryon Watermill Tolkamer 
Test Oryon Watermill Tolkamer
 

 2014 Stuw - Ulft

In 2014 heeft Deepwater-Energy een Oryon Watermill in het geforceerde water van de stuw van Ulft gelegd om in deze specifieke toepassing technische metingen te doen. Ook op deze locatie is de visvriendelijkheid en het daadwerkelijk opwekken van energie beproefd. 
 
Deze installatie diende tevens als locatie waar geïnteresseerden de Oryon Watermill konden bekijken. Wereldwijd zijn er delegaties in Ulft geweest om de Oryon Watermill te bezoeken. 
 
 
 
   
 
Oryon Watermill wordt getest achter een stuw in Ulft Test Oryon Watermill Ulft